LRQA Pathway service är ett gratis onlineverktyg och en självutvärdering för din status och kunskap gällande de nya kraven för ISO 9001:2015 / 14001:2015. Du väljer helt enkelt den standard som ni skall implementera och följer anvisningarna i frågeformuläret.

Försök att vara på frågorna så ärligt som det går så kommer du få en mer korrekt status på er beredskap och eventuell förbättringspotential inför övergången. LRQA kommer att ge dig tips och reflektioner över eventuella gap och förslag till att förstärka dessa brister för att säkerställa en mer friktionsfri övergång till den nya standarden.

Vi rekommenderar starkt att du registrerar dig och skapar ett konto. Då försäkrar du dig om att dina svar sparas och du kan då närsomhelst spara och fortsätta vid senare tillfälle.

Lycka till!

ISO 9001:2015

Utvärdera din kunskap

Nya standarden är nu publicerad och detta innebär en rad stora förändringar för ert kvalitetsledningssystem. Vill du vara säker på att du har en god förståelse för ISO 9001:2015 innan du påbörjar övergången?

LRQA har tagit fram detta självutvärderingstest som hjälper dig att utvärdera din kunskapsnivå gällande nya standarden. Efter genomfört test får du en indikation av din kunskapsnivå för kraven i nya ISO 9001:2015. 


Läs mer

ISO 14001:2015

Utvärdera din kunskap

Kraven på att mäta och minimera din organisations miljöpåverkan har aldrig varit större. LRQA har därför tagit fram ett självutvärderingstest för ISO 14001:2015 som hjälper dig att utvärdera din kunskapsnivå gällande kommande övergång till den nya standarden. 

Testet kommer ge dig en inblick i de nya kraven för standarden och ger dig även en indikation på din kunskapsnivå för ISO 14001:2015.   

 


Läs mer

Mer om våra tjänster